English-Turkish translations for ashore:

kıyıda, kıyıya · karaya · karada · other translations

ashore kıyıda, kıyıya

So this is your first time ashore?

Yani bu senin ilk kıyıya çıkışın mı?

I'm going ashore with you, aren't I?

Ben de sizinle kıyıya çıkacağım, değil mi?

The American Coast Guard took Australian troops ashore.

Amerikan sahil güvenlik Avustralya askerlerini kıyıya bıraktı.

Click to see more example sentences
ashore karaya

Ashore for food and water.

Yiyecek ve su için karaya.

Take me ashore.

Beni karaya götür.

Then kindly go ashore.

O halde kibarca karaya çık.

Click to see more example sentences
ashore karada

For a lighthouse ashore: a "Paradise".

Karada bir fener için, bir cennet.

That means working ashore.

O karada çalışmak demek.

One day ashore.

Bir gün karada.

Click to see more example sentences