English-Turkish translations for aside:

bir kenara · bir yana · bir tarafa · other translations

aside bir kenara

Put your stupid pride aside for a second and think about it.

Şu aptal gururunu bir kenara bırak ve bunu bir düşün.

Three species coming together, putting aside our differences to solve a mystery.

Üç tür, bir gizemi çözmek için farklılıkları bir kenara bırakıp bir araya geliyor.

No, let's put that aside.

Hadi bunu bir kenara bırakalım.

Click to see more example sentences
aside bir yana

Everything else aside, there is only one thing I want to say to you.

Her şey bir yana, sana söylemek istediğim tek bir şey var.

All kidding aside, Gloria, would you care to dance?

Şaka bir yana Gloria, benimle dans eder misin?

But joking aside, you've lost a lot of weight.

Ama şaka bir yana, çok kilo vermişsin.

Click to see more example sentences
aside bir tarafa

Please take his wife and his mother aside, and tell them.

Lütfen onun karısını ve Bir tarafa onun annesi al, ve onlara söyle.

All jokes aside. Where is this relationship going?

Tüm bu şakalar bir tarafa, bu ilişki nereye gidiyor?

Humphrey, personal differences aside, Ben is dangerous.

Humphrey, kişisel farklılıklarımız bir tarafa, Ben tehlikeli biri.

Click to see more example sentences