English-Turkish translations for asinine:

ahmakça · aptalca, aptal · inatçı · eşekçe · other translations

asinine ahmakça

It's asinine and I'm sorry.

Bu ahmakça ve üzgünüm.

What kind of idiot, asinine idea is that?

Nasıl bir salakça, ahmakça fikir bu böyle?

What is this asinine police crap?

Bu ahmakça polis saçmalığıda nedir?

Click to see more example sentences
asinine aptalca, aptal

Of all the asinine, fool-headed behavior.

Ne aptalca bir hareket. Ölebilirdin!

asinine inatçı

With what, my asinine bride?

Ne ile, inatçı eşimle mi?

asinine eşekçe

Okay, so to sum up: one giant marble horse, one asinine comment, one lonely man and his chicken.

Tamam, özetlemek gerekirse, bir dev mermer at bir eşekçe yorum bir yalnız adam ve tavuğu var.