English-Turkish translations for askew:

eğri · çarpık · other translations

askew eğri

The house is slightly askew.

Ev hafif eğri duruyor.

That scarecrow's all askew.

Şu bostan korkuluğu eğri duruyor.

Um, your wig's a little askew.

Peruğun biraz eğri duruyor. Olsun.

askew çarpık

What are you, the askew police?

Nesin sen, çarpık polisi mi?

Yes, I'm the askew police.

Evet, ben çarpık polisiyim.

Askew? yes, it's askew.

Çarpık mı? Evet, çarpık.