English-Turkish translations for asleep:

uyuşmuş · uyuyan, uyumakta, uyumak, uyurken · uykuda, uykulu · uykuda olan · other translations

asleep uyuşmuş

She's asleep like a baby.. She just needs a little rest.

Bir bebek gibi uyuyor, sadece biraz dinlenmeye ihtiyacı var.

She's asleep upstairs now.

Şu an üst katta uyuyor.

Well, maybe she's still asleep.

Belki de hala uyuyordur.

Click to see more example sentences
asleep uyuyan, uyumakta, uyumak, uyurken

So Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear all fell fast asleep.

Böylece baba ayı, anne ayı ve bebek ayı uyuya kaldı.

Look, this guy fell asleep!

Bak, bu adam uyuya kalmış!

What, so soon asleep?

Ne kadar erken uyudu?

Click to see more example sentences
asleep uykuda, uykulu

So Papa Bear, Mama Bear and Baby Bear all fell fast asleep.

Yani Papa Bear, Mama Bear ve Bebek Ayı Tüm uykuya daldı.

He's asleep so be quiet

O uykuda, sessiz ol

I repeat, the baby is asleep.

Tekrar ediyorum, bebek uykuya daldı.

Click to see more example sentences
asleep uykuda olan

Just play him some music, and he'll fall straight asleep.

Sadece ona bir müzik çal, ve hemen uykuya dalsın.

As they were drunk they both fell asleep.

Onlar Sarhoş olup gibi her ikisi de uykuya daldı.

They gave her something, so she's asleep.

Ona bir şeyler verdiler, bu yüzden uykuya daldı.

Click to see more example sentences