English-Turkish translations for aspect:

yön · görünüş · taraf · açı · yüz · görünüm · other translations

aspect yön

Bryan, Jules and Donnie would be there to evaluate the paranormal aspects..

Bryan, Jules ve Donnie paranormal yönlerini değerlendirmek için orada olacaklar..

In two years every aspect of our lives changed.

İki yıl içinde yaşantımızın her yönü değişti.

Conversely, she knows every aspect of my life, personal, business, good, bad and ugly.

Aksine o, kişisel, iş, iyi ve kötü gibi hayatımın her yönünü bilir.

Click to see more example sentences
aspect görünüş

And that's a pretty specific ritual aspect.

Ve görünüşte çok belli bir ritüel.

Jupiter and Venus are in good aspect with Pluto.

Jüpiter ve Venüs Pluto ile iyi bir görünüşte yer alıyor.

Because trust and that aspect also

Çünkü Güven Ve bu görünüş te

aspect taraf

Is there a fun aspect to this?

Bu işin eğlenceli bir tarafı var mı?

Every face has two aspects.

Her yüzün iki tarafı vardır.

Alcohol, drugs But the worst is the sexual aspect.

Alkol, uyuşturucu en kötüsü de. .zührevi tarafı.

aspect açı

Because it's immoral and it's wrong in all aspects.

Çünkü ahlaka aykırı ve her açıdan yanlış

aspect yüz

Every face has two aspects.

Her yüzün iki tarafı vardır.

aspect görünüm

Now they have a delightful social aspect.

Şimdi çok hoş bir sosyal görünümleri var.