English-Turkish translations for aspen:

titrek Kavak · other translations

aspen titrek Kavak

Ash, trembling Aspen and Lime.

Dişbudak, titrek kavak ve ıhlamur.

He trembled like an aspen leaf.

Bir titrek kavak gibi titredi.

Aspen, sugar maples.

Titrek kavak, akçaağaç.

Click to see more example sentences