English-Turkish translations for aspirant:

arzulu · istekli · other translations

aspirant arzulu

Well, that is a remarkable aspiration For a garrison commander.

Bu bir garnizon komutanı için olağanüstü bir arzu.

While, aspirational light wants to feed and immortalise the whole world.

Arzu dolu bir sabahsa bütün dünyayı besleyerek sonsuzluğa ulaştırmayı ister.

I assumed you had greater aspirations, but you don't, do you, Kenneth?

Çok daha büyük arzuların olduğunu sanmıştım, ama yok, değil mi Kenneth?

aspirant istekli

What a great aspiration. Not me.

Ne büyük bir istek benim değil

Me? Sir, I have no political aspirations.

Efendim, benim siyasi hiçbir isteğim yok.

A not unworthy aspiration.

Değersiz olmayan bir istek.