English-Turkish translations for ass:

kıç · göt · aptal · eşek · popo · pislik · salak · kalça · serseri · ahmak · eşek herif · kaba et · other translations

ass kıç

And when I do, I'm telling her what you did, and your ass is gonna be out of our house for good.

Ve ben ne zaman, ben söylüyorum değilim onu sen, ne yaptığını ve kıçını olacak iyi dışarı evimizin olacak.

Take your lazy ass out and find yourself a job!

Tembel kıçını kaldır ve kendine bir bul!

At every opportunity the seat gets under another woman's ass.

Her fırsatta koltuğun başka bir kadının kıçını altında oluyor.

Click to see more example sentences
ass göt

This town always smells like ass, man. No no, this is this is bad.

Bu kasaba hep göt gibi kokuyor. hayır hayır, bu, bu kötü

It smells like ass soup all over the place.

Bütün bu yerde, göt çorbası gibi kokuyor.

Look, I've been an ass, too.

Bak ben de bir göt gibi davrandım.

Click to see more example sentences
ass aptal

Shut up and get your dumb ass right over here!

Kapa çeneni ve aptal kıçını kaldırıp buraya gel.

Some people still think you're a foolish, arrogant ass.

Hala bazı insanlar aptal ve küstah bir serseri olduğunu düşünüyor.

You stupid ass", she said and vanished in the bathroom.

Seni aptal eşek", dedi ve banyoda yok oldu.

Click to see more example sentences
ass eşek

What are you doing here? you ass?

Burada ne işin var senin, eşek?

Ten minutes, my fucking ass.

On dakika mı, eşek herif.

Be an ass for love.

Aşk için bir eşek olun.

Click to see more example sentences
ass popo

That's a sexy little ass!

Küçük seksi bir popo!

Ah, look at this ass!

Ah, şu popoya bak!

Nick, that ass is as

Nick, bu popo sanki

Click to see more example sentences
ass pislik

Look, I've told you you're an ass.

Bak, sana bir pislik olduğunu söylemiştim.

Very funny, ass

Çok komik, pislik.

Be a selfish ass.

Bencil bir pislik ol.

Click to see more example sentences
ass salak

You idiot, you don't have an ass!

Seni salak, senin kıçın yok ki!

I'm an Angel, you ass.

Ben meleğim seni salak.

You're pretty confident for a drunk damn dumb-ass.

Salak bir sarhoş için kendine çok güveniyorsun.

Click to see more example sentences
ass kalça

God, your mom's ass is fat and bad, and yours is good and beautiful and it's oh!

Tanrım, annenin kocaman ve çirkin kalçaları var, ve senin çok güzel ve harika ve oh!

And this ass!

Ve bu kalça!

A woman's place in procreation has always been to attract a man: big tits, small waist and round ass.

Bir kadının üremedeki yeri her zaman bir adamın ilgisini çekmek olmuştur: büyük göğüsler, ince bel ve yuvarlak bir kalça.

Click to see more example sentences
ass serseri

Some people still think you're a foolish, arrogant ass.

Hala bazı insanlar aptal ve küstah bir serseri olduğunu düşünüyor.

Yeah, you little punk ass!

Evet, seni pis serseri!

You arrogant ass.

Seni kibirli serseri.

Click to see more example sentences
ass ahmak

Yeah, just like you, stupid ass.

Evet, aynen senin gibi ahmak.

Get out, black ass.

Çık dışarı, kara ahmak.

The governor, you dumb ass.

Vali, seni aptal ahmak.

Click to see more example sentences
ass eşek herif

Ten minutes, my fucking ass.

On dakika mı, eşek herif.

ass kaba et

So shut your skank ass pie hole and assist me and shut up!

O yüzden fahişe kıçını kapa ve bana yardım et ve çeneni kapa!