English-Turkish translations for assessment:

değerlendirme · tespit · vergilendirme · other translations

assessment değerlendirme

Obviously, that's an accurate assessment, but what have we got to lose at this point?

Açıkça görülüyor ki, bu doğru bir değerlendirme, ama bu noktada kaybedecek neyimiz var ki?

Is that a fair assessment?

Bu adil bir değerlendirme mi?

Child Services is doing an assessment on Jake.

Çocuk hizmetleri Jake üzerinde bir değerlendirme yapıyor.

Click to see more example sentences
assessment tespit

Risk assessment, but for a new bouncy castle company.

Risk tespiti, yeni bir zıplama şatosu şirketi için.

We're on a routine recon inside Iraqi-controlled terrain, assessing troop strength.

Düşmanın asker gücünü tespit için, lrak kontrolündeki bölgede rutin bir keşif görevindeydik.

assessment vergilendirme

Tax assessment, regime minor, Brescia and Gaul.

Vergilendirme, küçük idareler, Brescia ile Galya.