English-Turkish translations for assistance:

yardım · yardımcı · destek · muavin · asistanlık · other translations

assistance yardım

Tell me, Dr. McNamara, why would a rich, liberal plastic surgeon want to assist the FBl?

Söyle Dr. McNamara, neden zengin, liberal bir plastik cerrah FBI'a yardım etmek istesin ki?

Smart House Tech Support, how may I assist you?

Akıllı ev teknik yardım. Size nasıl yardımcı olabilirim?

I'm curious how you think you'll assist me, Agent Sawyer.

Bana nasıl yardım edeceğinizi merak ediyorum Ajan Sawyer.

Click to see more example sentences
assistance yardımcı

Linda, obviously, is a woman, but apparently that doesn't count because she is an assistant.

Linda, açıkça belli ki, bir kadın, ama görünüşe göre sayılmıyor, çünkü o bir yardımcı.

Maybe someone else could be of assistance?

Belki başka birisi size yardımcı olabilir?

Where's assistant director?

Yardımcı yönetmen nerede?

Click to see more example sentences
assistance destek

Technical Assistance, we have an incoming call to Detective Taylor's cell phone.

Teknik destek mi? Dedektif Taylor'ın cep telefonuna gelen bir arama var.

I may need some assistance.

Biraz desteğe ihtiyacım olabilir.

Say "police officer needs assistance.

Polis memurunun desteğe ihtiyacı var de.

Click to see more example sentences
assistance muavin

I'm assistant chief Russell Taylor.

Ben Şef Muavini Russell Taylor.

Assistant Director Granger has taken control of the investigation.

Müdür muavini Granger, soruşturma kontrolünü ele aldı.

That's Assistant Director Granger, Agent Hanna.

Müdür muavini Granger olacaktı, Ajan Hanna.

Click to see more example sentences
assistance asistanlık

I was here ten years ago assisting Dr. Herrera.

On yıl önce burada Dr. Herrera'ya asistanlık yapıyordum.

Teachers assistant Willkins and Sanders

Profesör Willkins ve Sanders'a asistanlık