English-Turkish translations for associate:

ortak · birleşmiş, birleşmek, birleştirmek · arkadaş · iş arkadaşı · iş ortağı · ortak olmak · ortaklık · bağlantılı · dost · ilişkilendirmek · ortak etmek · işbirliği yapmak · üye · arkadaş olan · other translations

associate bağlantılı

It was brought in by a woman named Linda Lietzke an associate of a guy named Harry Pfarrer.

Linda Lietzke adında bir kadın tarafından getirilmiş. Harry Pfarrer adında bir adamla bağlantısı var.

A name he chose because it was closely associated with jazz, beat poetry and..

Bu ismi seçti çünkü bu isim caz, şiir ile yakından bağlantılı.

Arrests, activities, associates

Tutuklamalar, aktiviteler, bağlantılar

Clubs and associations.

Kulüpler ve bağlantılar.