English-Turkish translations for assure:

temin etmek · garanti etmek · söz vermek · other translations

assure temin etmek

But I can assure you that we are here to help.

Fakat seni temin ederim ki sana yardım etmek istiyoruz.

And I can assure you, I don't hate women.

Seni temin ederim ki kadınlardan nefret etmiyorum.

We don't object, Comrade, I assure you of that.

Biz itiraz etmiyoruz yoldaş. Sizi temin ederim.

Click to see more example sentences
assure garanti etmek

Miss Rainbird deserves some kind of assurance about Harriet's child.

Rainbird Harriet'in çocuğu konusunda biraz garantiyi hak ediyor.

Even then, the outcome is not assured.

O zaman bile, sonuç garanti edilemez.

assure söz vermek

I assure you I did everything I promised you.

Seni temin ederim ki, sana söz verdiğim her şeyi yaptım.