English-Turkish translations for aster:

aster · other translations

aster aster

Cyrus killed your boyfriend, Aster, and you saw him do it, didn't you?

Cyrus, erkek arkadaşın Aster öldürdü ve sen de bunu gördün, öyle değil mi?

Aster Corps knows a lot about a lot of things.

Aster Şirketi pek çok şey hakkında pek çok şey biliyor.

Look, sorry about Aster, Gwen.

Bak Aster için üzgünüm, Gwen.

Click to see more example sentences