English-Turkish translations for asterisk:

yıldız · Yıldız işareti · other translations

asterisk yıldız

There's an asterisk, the asterisk, it's a sort of a warning.

Burada bir yıldız işareti var. Yıldız işareti bir tür uyarıdır.

There was an asterisk qualifying that, but it still said that.

Bunu niteleyen bir yıldız işareti vardı, ama yine de söylediler.

Roger Maris got an asterisk next to his name.

Roger Maris'in adının yanında bir yıldız var.

Click to see more example sentences
asterisk Yıldız işareti

There's an asterisk, the asterisk, it's a sort of a warning.

Burada bir yıldız işareti var. Yıldız işareti bir tür uyarıdır.

There was an asterisk qualifying that, but it still said that.

Bunu niteleyen bir yıldız işareti vardı, ama yine de söylediler.

Why is there an asterisk?

Niye yıldız işareti var?

Click to see more example sentences