English-Turkish translations for astern:

gerisinde, geride, geriye · other translations

astern gerisinde, geride, geriye

Starboard engines, full astern!

Sancak motorları, tam gaz geriye!

Full speed astern.

Tam hız geriye.