English-Turkish translations for asteroid:

asteroit · göktaşı · asteroid · gezegen · meteor · other translations

asteroid asteroit

You know, Lois, the asteroid wasn't exactly a picnic for me, either.

Biliyorsun, Lois, asteroit benim için de tam olarak bir piknik değildi.

It could be a moon or a large asteroid.

Bir ay veya büyük bir asteroit olabilir.

Doctor that voice, that's the asteroid talking?

Doktor bu ses, asteroit mi konuşuyor?

Click to see more example sentences
asteroid göktaşı

Just one average-sized asteroid could contain minerals worth thousands of billions of dollars.

Sadece ortalama büyüklükteki bir göktaşının içerdiği mineraller binlerce, milyarlarca dolar değerinde olabilir.

Look, it's an asteroid!

Bakın, bu bir göktaşı!

This is the approaching asteroid.

Bu da yaklaşmakta olan göktaşı.

Click to see more example sentences
asteroid asteroid

All that remains is this asteroid field.

Geriye kalan tek şey bu asteroid alanı.

It's not a rock, it's actually an asteroid.

Bir kaya mı? O bir kaya değil, açıkçası bir asteroid.

Who's worried about. Brittany's meteor asteroid comet prediction?

Kim Brittany'nin göktaşı asteroid kuyruklu yıldız tahmini konusunda endişeli?

Click to see more example sentences
asteroid gezegen

You mean there's a planet or an asteroid hidden in there?

Yani orada saklı bir gezegen ya da asteroit mi var?

Like a killer asteroid?

Katil bir gezegen gibi mi?

There was a Nausicaan outpost on an outlying asteroid.

Ücra, küçük bir gezegende bir Nausicaan karakolu vardı.

Click to see more example sentences
asteroid meteor

And, um-um-um, what's the difference between an asteroid and a meteor?

Bir de, asteroit ve meteor arasındaki fark nedir? Ve, şey!

Meteorite, not asteroid!

Meteor, asteroid değil!