English-Turkish translations for astonish:

şaşırtmak · hayret ettirmek · hayrete düşürmek · other translations

astonish şaşırtmak

Astonishing magic and a great wizard in the same Place at the same time.

Şaşırtıcı bir büyü ve büyük bir büyücü aynı anda aynı yerdeler.

Right then, Meitner and Frisch realised this had astonishing and terrifying consequences.

Daha sonra Meitner ve Frisch bunun şaşırtıcı ve korkutucu sonuçları olduğunu farkettiler.

But these astonishing numbers, only work in meters.

Ama bu şaşırtıcı sayılar sadece metreyle işe yarar.

Click to see more example sentences
astonish hayret ettirmek

Building the Great Pyramid was an astonishing achievement.

Büyük Piramidi inşa etmek hayret verici bir başarıdır.

Now that's astonishing; I'd never have guessed

Bu hayret verici! Bunu asla tahmin edemezdim.

I learned astonishment that night.

Bu gece hayret etmeyi öğrendim.

astonish hayrete düşürmek

An astonishing crowd is gathered here this evening.

Bu akşam insanı hayrete düşüren bir kalabalık var burada.

He amazes and astonishes me, my old pal.

Eski dostum beni şaşırtıyor ve hayrete düşürüyor.