English-Turkish translations for astonishment:

hayret · şaşkınlık · other translations

astonishment hayret

Richard Owen himself purchased the most astonishing fossil for his museum.

Richard Owen'ın kendisi müzesi için, en hayret verici fosili satın aldı.

I'm sorry for staring, but it's quite astonishing.

Böyle baktığım için özür dilerim ama çok hayret verici.

This is astonishing.

Bu hayret uyandırıcı.

Click to see more example sentences
astonishment şaşkınlık

I think astonished would be a more accurate word.

Sanırım şaşkın daha doğru bir kelime olurdu.

My thief still looked like and astonished bird.

Hırsızım hala şaşkın bir kuş gibi görünüyordu.

Mr. Neelix, you are an unending source of astonishment.

Bay Neelix, sen bitmeyen bir şaşkınlık kaynağısın.