English-Turkish translations for astound:

şaşırtmak · other translations

astound şaşırtmak

Just where exactly did you find this astounding woman?

Bu şaşırtıcı kadını tam olarak nerede buldun?

You know what astounds me Inspector Dillon?

Beni ne şaşırttı biliyor musunuz Müfettiş Dillon?

That wasn't the astounding thing.

Ama şaşırtıcı olan bu değildi.

Click to see more example sentences