English-Turkish translations for astronomer:

astronom · gökbilimci · bilimci · gök bilimci · other translations

astronomer astronom

A poet, mathematician, astronomer and engineer,

Bir şair, matematikçi, astronom ve mühendis olan

Seven agents, one astronomer and a dumb kid who'd gotten lost.

Yedi ajan, bir astronom ve kaybolan aptal bir çocuk.

Clark, dozens of astronomers have written about the meteor showers.

Clark, bir sürü astronom meteor yağmuru hakkında yazılar yazdı.

Click to see more example sentences
astronomer gökbilimci

And then a Polish astronomer and priest named Copernicus made a radical proposal:

Ama sonra, Kopernik adlı Polonyalı bir gökbilimci ve rahip radikal bir öneri sundu.

But an astronomer named Edward Charles Pickering broke that rule.

Fakat Edward Charles Pickering adlı bir gökbilimci bu kuralı ihlal etti.

Practicing Sufi Turkish Metin Bobaroglu, and East Indian astronomer B.G. Sidharth.

Filozof Metin Bobaroglu, ve Doğu Hintli gökbilimci B.G. Sidharth.

Click to see more example sentences
astronomer bilimci

Claudia Corliss, an astronomer from Santiago.

Claudia Corliss, Santiago'dan bir gök bilimci.

astronomer gök bilimci

Claudia Corliss, an astronomer from Santiago.

Claudia Corliss, Santiago'dan bir gök bilimci.