English-Turkish translations for astute:

zeki · akıllı · kurnaz · cin gibi · other translations

astute zeki

A doctor from here and a very astute writer are investigating the possibility right now, even as we speak.

Buradan bir doktor ve çok zeki bir yazar şu anda, biz konuşurken bu ihtimali araştırıyor.

A very astute observation, sir.

Çok zekice bir gözlem, efendim.

That is a very astute and handsome question.

Oldukça zekice ve bir o kadarda güzel bir soru.

Click to see more example sentences
astute akıllı

All right, listen, Karen, that's a very astute observation and a fascinating offer, but I think I'm gonna stay retired.

Pekala, dinle, Karen. Bu, çok akıllıca bir gözlem ve büyüleyici bir teklif. Ama sanırım emekli kalmaya devam edeceğim

That is a very astute question.

Bu çok akıllıca bir soru.

That's a pretty astute observation.

Bu çok akıllıca bir gözlem.

astute kurnaz

That's a very astute question, my latino friend.

Bu çok kurnaz bir soru, benim Latin arkadaşım.

astute cin gibi

John, you seem like an astute man.

John, cin gibi bir adama benziyorsun.