English-Turkish translations for asylum seeker:

mülteci · sığınmacı · other translations

asylum seeker mülteci

Eastern Europeans, Africans, aliens refugees, migrants, asylum seekers, spongers.

Doğu Avrupalılar, Afrikalılar, uzaylılar mülteciler, göçmenler, yardıma muhtaçlar, asalaklar.

Pretending to be Ugandian refugees, to understand asylum seekers better.

Sığınmacıları anlayabilmek için Ugandalı mülteciler gibi davranmak. Öl!

Fuckin' asylum seekers.

Lanet olası mülteciler.

asylum seeker sığınmacı

Pretending to be Ugandian refugees, to understand asylum seekers better.

Sığınmacıları anlayabilmek için Ugandalı mülteciler gibi davranmak. Öl!

Homeless Germans, asylum seekers, wog scum.

Evsiz Almanlar, sığınmacılar, göçmen pislikler