English-Turkish translations for asylum:

sığınma · akıl hastanesi · tımarhane · sığınmacı · other translations

asylum sığınma

We chose Marivan because several Al-Qaeda commanders also asked for political asylum there.

Marivan'ı seçtik çünkü birkaç El-Kaide komutanı orada siyasi sığınma istedi.

Marivan, because several Al Qaeda commanders also asked for political asylum there.

Biz de Marivan'ı seçtik çünkü birkaç El-Kaide komutanı orada siyasi sığınma istemişti.

But I cannot request asylum.

Ama sığınma talep edemem.

Click to see more example sentences
asylum akıl hastanesi

It's the mental asylum next time

Bir dahaki sefere akıl hastanesi olacak.

A few months in an insane asylum?

Akıl hastanesinde bir kaç ay mı?

This is an insane asylum.

Burası bir akıl hastanesi.

Click to see more example sentences
asylum tımarhane

She died in an insane asylum old and alone.

O da bir tımarhanede öldü. Yaşlı ve tek başına.

What about the old asylum, Mayor?

Eski tımarhane ne olacak Başkan?

One night, Edward escaped the asylum.

Bir gece, Edward tımarhaneden kaçtı.

Click to see more example sentences
asylum sığınmacı

You got deportees, illegal immigrants, dead asylum refugees.

Sınırdışı edilenler, yasadığı göçmenler, ölü sığınmacı mülteciler.

Pretending to be Ugandian refugees, to understand asylum seekers better.

Sığınmacıları anlayabilmek için Ugandalı mülteciler gibi davranmak. Öl!

Homeless Germans, asylum seekers, wog scum.

Evsiz Almanlar, sığınmacılar, göçmen pislikler