English-Turkish translations for asymmetry:

asimetri · simetrisizlik · other translations

asymmetry asimetri

There's an asymmetry both of force and distance to these kicks.

Bu tekmelerde hem güç hem de mesafede bir asimetri var.

No asymmetry or atrophy.

Asimetri ya da atropi yok.

No swelling, no asymmetry.

Şişlik ya da asimetri yok.

asymmetry simetrisizlik

Your ears are like flyswatters and the asymmetry bugs me.

Kulakların sineklik gibi ve simetrisizlik de canımı sıkıyor.