English-Turkish translations for atop:

üstün, üstüne, üstünde · üzerine, üzerinde · other translations

atop üstün, üstüne, üstünde

Now there's some jostling atop the podium and down goes Chazz Michael Michaels.

Podyumun üstünde bir itişme var. Chazz Michael Michaels aşağı düşüyor.

Atop a mountain, the old man's spirit lives

Bir dağın üstünde, yaşIı adamın ruhu yaşar.

A gaudy hillock of overheated milk atop a thimble's worth of coffee.

Küçük bir bardak kahvenin üstünde aşırı ısıtılmış bir sütün şatafatlı tümseği.

atop üzerine, üzerinde

Smoking chimneys atop new houses

Yeni evlerimizin üzerinde tüten bacalar