English-Turkish translations for atrocious:

berbat · felaket · çok fena · menfur · other translations

atrocious berbat

But this frame is atrocious.

Ama bu çerçeve berbat.

With an atrocious accent, no doubt.

Berbat bir aksanla olduğuna şüphe yok.

atrocious felaket

The service here is atrocious!

Buradaki servis bir felaket.

atrocious çok fena

It's atrocious, but thanks for asking.

Çok fena, ama sorduğun için teşekkürler.

atrocious menfur

Trespass and atrocious assault.

Kaçak yolculuk ve menfur saldırı.