English-Turkish translations for atrophy:

atrofi · körelme · other translations

atrophy atrofi

Now, look, there's some atrophy in this left leg.

Şimdi, bak, sol bacakta biraz atrofi var.

How's that atrophy coming?

Şu atrofi nasıl gidiyor?

Any atrophy in the leg?

Bacakta hiç atrofi var mı?

Click to see more example sentences
atrophy körelme

Baby's intestines shows light villous atrophy.

Bebeğin bağırsaklarında hafif körelme var.

Please, my brain is atrophying.

Lütfen, beynim körelmeye başladı.