English-Turkish translations for attach:

ek · bağlanmak · kullanmak · başlamak · ilişik · bağlamak · eklemek · takmak · other translations

attach ek

Hoffman just sent an email with a video attached.

Hoffman sadece gönderdi Bir video ile bir e-posta ekli.

Looks like there's strings attached.

Ekli dizeleri var gibi görünüyor.

Here's another message with a photo attached.

Fotoğraf ekli, başka bir mesaj var.

Click to see more example sentences
attach bağlanmak

'Cause it's not a stupid milkshake, it's a baby, and I'm gonna get attached to it.

Çünkü o aptal bir milkshake değil, o bir bebek. Ve ben ona bağlanacağım.

So, what kind of a timer is attached to a bomb with duct tape?

Yani, ne tür bir zamanlayıcı bir bombaya koli bandıyla bağlanır ki?

No strings attached, no dating, no relationship?

Bağlanmak yok randevu yok, ilişki yok, değil mi?

Click to see more example sentences
attach kullanmak

It's a technique used to attach hair to porcelain dolls.

Bu teknik porselen bebeklere saç eklemek için kullanılır.

You used the emo's attachment program on Andy?

Duygusal bağ programını Andy üzerinde mi kullandın?

attach başlamak

The Legal Attache is asking too many questions.

Yasal Ateşe çok fazla soru sormaya başladı.

attach ilişik

Ferdynand Marecki, his student card and a telegram attached.

Ferdynand Marecki öğrenci kimliği ve telgraf ilişikte.

attach bağlamak

Mary's father, Noel Norman Dinkle, worked in a factory, attaching the strings to tea bags.

Mary'nin babası, Noel Norman Dinkle iplikleri, poşet çay paketlerine bağlayan bir fabrikada çalışıyordu.

attach eklemek

It's a technique used to attach hair to porcelain dolls.

Bu teknik porselen bebeklere saç eklemek için kullanılır.

attach takmak

Attach the guide nozzle to the flange circulator?" What the fuck?

Gösterildiği gibi kenardaki fıçıya ağızlıgı takın mı? Ne sıkım bu?