English-Turkish translations for attachment:

ekli, ek, ekin · bağlılık · bağ · bağlantı · dostluk · other translations

attachment ekli, ek, ekin

Hoffman just sent an email with a video attached.

Hoffman sadece gönderdi Bir video ile bir e-posta ekli.

Looks like there's strings attached.

Ekli dizeleri var gibi görünüyor.

Here's another message with a photo attached.

Fotoğraf ekli, başka bir mesaj var.

Click to see more example sentences
attachment bağlılık

It's just another form of attachment, isn't it?

bu da başka bir bağlılık şekli olsa gerek, değil mi?

Like many orphans, Natasha had an attachment disorder.

Birçok yetim gibi, Natasha'nın bağlılık sorunu vardı.

One No emotional attachment.

Birincisi; Duygusal bağlılık yok.

Click to see more example sentences
attachment bağ

But there is nothing between them no attachment at all.

Ama onların arasında hiçbir şey yok hiçbir bağ.

Three kisses says it's a romantic attachment.

Üç öpücük romantik bir bağa işaret ediyor.

You used the emo's attachment program on Andy?

Duygusal bağ programını Andy üzerinde mi kullandın?

attachment bağlantı

Good. Attach the pleurovac, please.

Güzel bağlantıyı yapalım, lütfen

Dylan suffered from reactive-attachment disorder.

Dylan'ın reaktif-bağlantı şikayeti vardı.

attachment dostluk

Callister formed attachments, developed relationships.

Callister dostlukları oluşturdu, ilişkileri geliştirdi.