English-Turkish translations for attempt:

girişim · teşebbüs · çalışmak, çalışan · deneme · teşebbüs etmek · kalkış · çaba · girişimde bulunmak · other translations

attempt girişim

Okay, let's see, we got kidnapping and attempted murder for Barry, Jason, and t.B.

Tamam, bir bakalım. Elimizde bir kaçırılma, Barry, Jason ve T.B'den cinayet girişimi

This could be an escape attempt.

Bu bir kaçma girişimi olabilir.

If this wasn't a murder attempt, what was it?

Bu bir cinayet girişimi değilse, neydi o zaman?

Click to see more example sentences
attempt teşebbüs

Receiving stolen goods, armed robbery, and attempted murder.

Çalıntı mal kabulü silahlı soygun ve cinayete teşebbüs.

And the attempted murder of Derek and Melanie Ford.

Bir de Derek ve Melanie Ford'u öldürmeye teşebbüs var.

For armed robbery and attempted murder.

Cinayete teşebbüs ve silahlı soygundan.

Click to see more example sentences
attempt çalışmak, çalışan

Is that a compliment or an attempt to flirt?

Bu bir iltifat yoksa flört etmeye mi çalışıyorsun?

This is San Francisco Attempting contact.

San Francisco bağlantı kurmaya çalışıyor.

Someone or something is attempting to attract our attention.

Bir şey ya da biri dikkatimizi çekmeye çalışıyor.

Click to see more example sentences
attempt deneme

A brave attempt, but we both know it's not true.

Cesur bir deneme, ama doğru olmadığını ikimiz de biliyoruz.

We're making a last attempt.

Son bir deneme yapıyoruz.

The first attempt had failed.

İlk deneme başarısız olmuştu.

Click to see more example sentences
attempt teşebbüs etmek

One's already committed a murder and attempted another.

Biri şimdiden bir cinayet işledi ve bir diğerine teşebbüs etti.

She attempted suicide three times.

Üç kez intihara teşebbüs etmiş.

A good car salesman wouldn't even attempt it.

İyi bir araba satıcısı buna teşebbüs etmez.

Click to see more example sentences
attempt kalkış

Three years ago Pamela Sloan attempted suicide.

Üç yıl önce Pamela Sloan intihara kalkıştı

When Mrs Holcomb eventually fired her, Mr Holcomb attempted to kill himself.

Sonunda Bayan Holcomb onu kovduğunda, Bay Holcomb kendini öldürmeye kalktı.

And then she attempted suicide.

Sonra da intihara kalkıştı.

Click to see more example sentences
attempt çaba

The attempt may be futile.

Bu çaba nafile olabilir.

attempt girişimde bulunmak

Mercer could make another attempt.

Mercer başka bir girişimde bulunabilir.