English-Turkish translations for attendance:

katılma · devamsızlık · katılım · yoklama · hizmet · eşlik · other translations

attendance katılma

I'm going to attend a wedding.

Ben bir düğüne katılmaya gidiyorum.

There's a NATO summit in New York this weekend. Tamir's scheduled to attend.

Bu hafta New York'ta Tamir'in katılmayı planladığı bir NATO zirvesi var.

I invited the entire Hayang staff to attend; So we will definitely have a full house.

Ben tüm Hayan personelini katılmaları için davet ettim kesinlikle dolu bir evimiz olacak.

Click to see more example sentences
attendance devamsızlık

Mr and Ms Abagnale this is not a question of your son's attendance

Umurlarında değil. Bay ve Bayan Abagnale sorun, oğlunuzun devamsızlığı değil.

Just please sign the attendance book for me, okay?

Lütfen sadece devamsızlık kağıdımı imzala, tamam mı?

It's just about your attendance.

Bu sadece devamsızlığın hakkında.

Click to see more example sentences
attendance katılım

So Victoria's attendance means that much to you?

Victoria'nın katılımı senin için bu kadar önemli mi?

No detention, fairly good attendance

Disiplin cezası yok, katılımı oldukça iyi

Your attendance is expected.

Senin de katılımın bekleniyor.

attendance yoklama

Did you take attendance, Mr. Slave?

Yoklama aldın mı, Bay Köle?

The attendance sheets, Miss Collins.

Yoklama kağıdı, Bayan Collins.

attendance hizmet

Luxans consider it a great privilege John, to attend an Oracan!

Luxan'lar bir Oracan'a hizmet etmeyi büyük bir ayrıcalık olarak görür John!

Mr. Weissman's man will attend to him.

Bay Weissman'ın uşağı ona hizmet edecek.

attendance eşlik

Mr Elton is waiting to attend to you.

Bay Elton sana eşlik etmek için bekliyor. Bak.