English-Turkish translations for attendant:

görevli · ilgilenen · bakan · hostes · refakatçi · other translations

attendant görevli

Flight attendants, please prepare for departure.

Uçuş görevlileri, lütfen kalkış için hazırlanın.

Flight attendants, prepare for landing.

Uçuş görevlileri, iniş için hazırlanın.

I'm Dr. Morris, attending physician.

Ben Dr. Morris. Görevli doktorum.

Click to see more example sentences
attendant ilgilenen

I'll buy you dinner, but first I have official business to attend to.

Sana yemek ısmarlayacağım ama önce ilgilenmem gereken resmi bir var.

You've got something more important to attend to.

İlgilenmemiz gereken daha önemli bir şey var.

I'm afraid I have a more pressing matter to attend to, Captain.

Korkarım, ilgilenmem gereken çok daha önemli bir işim var, Kaptan.

Click to see more example sentences
attendant bakan

I as Minister of Resources must of course attend.

Ben bir bakan olarak tabii ki katılmalıyım.

'As a leading defence minister' Mr Satchell attended the NATO summit late last year.

Önemli bir Savunma Bakanı olarak" Bay Satchell geçen sene NATO zirvesine katılmıştı.

The ussr pavilion is inaugurated by mr hirschfeld, the soviet charge d'affaires, attended by mr dormoy, interior minister, mr zay, education minister, and mr chautemps, minister of state.

Sovyetler Birliği pavyonu, İçişleri Bakanı Bay Dormoy'un, Eğitim Bakanı Bay Zay'in ve Devlet Bakanı Bay Chautemps'ın da katıldığı bir törenle Dışişleri Bakanı Bay Hirschfield tarafından açıldı.

Click to see more example sentences
attendant hostes

Flight Attendant Margaret Thomason, and posthumously from Camelia Satou and Katerina Marquez.

Sizden ikinci kaptan Evans, hostes Margaret Thomason ve ölümlerinden sonra Camelia Satou ve Katerina Marquez.

Flight attendants, prepare for takeoff.

Hostesler, kalkış için hazırlanın.

attendant refakatçi

Sometimes hospital nurses and attendants.

Bazen de hemşireler ve refakatçiler.