English-Turkish translations for attention:

dikkat · ilgi · bakım · aldırış · özen · önem · uyarı · nezaket · other translations

attention dikkat

Maybe an animal said something to me and I didn't hear it because I wasn't paying attention.

Belki de bir hayvan bana bir şey dedi ve ben duymadım çünkü onu dikkate almıyordum.

Gentlemen, your attention please!

Baylar. Dikkat edin lütfen.

Pay attention, idiot I'm sorry

Dikkat et, salak. Özür dilerim.

Click to see more example sentences
attention ilgi

Sometimes Tina lies for attention, but this time, I don't know, I believe her.

Tina bazen ilgi çekmek için yalan söyler ama bu sefer galiba ona inanıyorum.

Do you need some special attention?

Özel ilgiye ihtiyacın var mı?

A different kind of attention, at least.

En azından farklı türde bir ilgi.

Click to see more example sentences
attention bakım

I don't need medical attention.

Tıbbi bakıma ihtiyacım yok.

She needs rest and medical attention.

Dinlenmeye ve tıbbi bakıma ihtiyacı var.

My client needed emergency medical attention.

Müvekkilimin acil tıbbi bakıma ihtiyacı vardı.

Click to see more example sentences
attention aldırış

Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

Bayanlar ve baylar, bir dakikanızı alabilir miyim lütfen?

Ladies and gentlemen, can I have your attention?

Bayanlar ve Baylar, bir dakikanızı alabilir miyim?

Ladies and gentlemen, can I have your attention, please?

Hanımlar ve beyler, bir saniyenizi alabilir miyim, lütfen?

Click to see more example sentences
attention özen

Very attentive to me, he was, but that's as far as it went.

Bana çok özen göstermişti ama en çok o kadar ileri gitti.

Diligent and attentive, and earning good grades.

Özenli ve çalışkansın ve notların çok iyi.

Are you an attentive mother?

Özenli bir anne misiniz?

Click to see more example sentences
attention önem

And why is my attention so important to you?

Peki ya neden benim ilgin senin için bu kadar önemli?

Now, Wendell, this is very important, so please pay attention.

Şimdi Wendell, bu çok önemli, o yüzden lütfen dikkatini ver

Now pay attention, this is important.

Şimdi dikkatli dinle, bu önemli.

Click to see more example sentences
attention uyarı

Attention, third notice.

Dikkat, üçüncü uyarı.

Attention, driver Martin Penwald.

Şoför Martin Penwald. Uyarı!

Attention, union station passengers.

Uyarı, Union istasyonu yolcuları.

attention nezaket

All this attention.

Bütün bu nezaket.