English-Turkish translations for attic:

tavan · tavan arası · çatı katı · çatı arası · sade · other translations

attic tavan

After we have bought the house Victor found it in the attic and hung here.

Biz evi satın aldıktan sonra Victor tavan arasında buldu ve buraya astı.

This is my house and my attic.

Burası benim evim, benim tavan aram.

I think George Michael's hiding Ann in the attic.

Sanırım George Michael, Ann'i tavan arasında saklıyor.

Click to see more example sentences
attic tavan arası

After we have bought the house Victor found it in the attic and hung here.

Biz evi satın aldıktan sonra Victor tavan arasında buldu ve buraya astı.

Uh, Derek and Jillian, you guys take the attic.

Derek ve Jillian, siz tavan arasına bakın.

Guess what I found in the attic?

Bil bakalım tavan arasında ne buldum?

Click to see more example sentences
attic çatı katı

When was the last time you've seen a usable attic in California?

California'da en son ne zaman kullanışlı bir çatı katı gördün?

This attic is a real maze, like the forest.

Bu çatı katı labirent gibi. Tıpkı orman gibi.

And this is the attic.

Ve burası da çatı katı.

Click to see more example sentences
attic çatı arası

There is an attic under the roof.

Çatının altında bir tavan arası var.

We lived in an attic.

Bir çatı arasında yaşadık.

Delilah, there's a big red strongbox in the attic.

Delilah, çatı arasında kocaman, kırmızı bir sandık var.

Click to see more example sentences
attic sade

We only have Hanukkah decorations in our attic.

Bizim tavan arasında sadece Hanukkah süslemeleri var.

Just keep Chris in the attic.

Sadece tavan arasında Chris tutun.