English-Turkish translations for attire:

kıyafet · giyim · elbise · other translations

attire kıyafet

But it's not really appropriate attire for an office.

Ama bir ofis için pek de uygun bir kıyafet değil.

That dress is not appropriate attire.

O elbise uygun bir kıyafet değil.

It is your new business attire.

Bu artık senin yeni kıyafetin.

Click to see more example sentences
attire giyim

Graceful attire, stubborn actor Tight pants, loose shirt

Zarif giyimli, inatçı aktör Dar pantolon, bol gömlek

Graceful attire, stubborn actor

Zarif giyimli, inatçı aktör

He's in formal attire.

Hem de resmi giyimli.

attire elbise

That dress is not appropriate attire.

O elbise uygun bir kıyafet değil.

That a cocktail dress is not proper interview attire.

Bu kokteyl elbisesi görüşme için uygun değil.