English-Turkish translations for attract:

çekmek · etkilemek · cazibe · cazip · other translations

attract çekmek

It's very difficult for a woman an attractive woman alone, you know.

Bu bir kadın için çok zor Yalnız ve çekici bir kadın için çok zor.

He's an attractive man, isn't he?

Çekici bir adam, değil mi?

He says you're very attractive.

Çok çekici olduğunu söylüyor.

Click to see more example sentences
attract etkilemek

Uh, you're a very attractive woman, a very beautiful young woman.

Sen, sen çok etkileyici ve çok güzel çekici bir kadınsın.

Doug, she is still a very attractive girl, okay?

Hâlâ çok etkileyici bir kız, tamam Doug?

Yes, very clever and very attractive.

Evet, çok zeki ve etkileyici.

Click to see more example sentences
attract cazibe

That's a hard question because, as you know, physical attraction is

Bu zor bir soru çünkü, bildiğiniz gibi, fiziksel cazibe

That's a hard question because, as you know, physical attraction is It's a chemistry thing, really.

Bu zor bir soru çünkü, bildiğiniz gibi, fiziksel cazibe gerçekten kimyasal bir olaydır.

It's a punishment, or joy, it's an attraction.

Bu bir ceza, veya sevinç, Bu bir cazibe.

Click to see more example sentences
attract cazip

It's a very attractive offer.

Çok cazip bir teklif var.

No, they're not attractive. Okay, Arthur, you know what?

Hayır, cazip falan değiller, tamam Arthur?

Kid's a walking database of naval technology, Gibbs a very attractive target for our enemies.

Çocuk, donanma teknolojisinin yürüyen bir veritabanı, Gibbs düşmanlarımız için çok cazip bir hedef.

Click to see more example sentences