English-Turkish translations for attracting:

çekici, çeken, çekme · cazip · çekmeden · other translations

attracting çekici, çeken, çekme

It's very difficult for a woman an attractive woman alone, you know.

Bu bir kadın için çok zor Yalnız ve çekici bir kadın için çok zor.

He's an attractive man, isn't he?

Çekici bir adam, değil mi?

He says you're very attractive.

Çok çekici olduğunu söylüyor.

Click to see more example sentences
attracting cazip

It's a very attractive offer.

Çok cazip bir teklif var.

No, they're not attractive. Okay, Arthur, you know what?

Hayır, cazip falan değiller, tamam Arthur?

Kid's a walking database of naval technology, Gibbs a very attractive target for our enemies.

Çocuk, donanma teknolojisinin yürüyen bir veritabanı, Gibbs düşmanlarımız için çok cazip bir hedef.

Click to see more example sentences
attracting çekmeden

Someone or something is attempting to attract our attention.

Bir şey ya da biri dikkatimizi çekmeye çalışıyor.

I'm trying to attract a certain element.

Ben Belli bir elemani çekmeye çalışıyorum

Continue to attract, Mark.

Çekmeye devam et, Mark.

Click to see more example sentences