English-Turkish translations for attraction:

çeken, çekim, çekme · ilgi · cazibe · atraksiyon · çekicilik · other translations

attraction çeken, çekim, çekme

It's very difficult for a woman an attractive woman alone, you know.

Bu bir kadın için çok zor Yalnız ve çekici bir kadın için çok zor.

He's an attractive man, isn't he?

Çekici bir adam, değil mi?

He says you're very attractive.

Çok çekici olduğunu söylüyor.

Click to see more example sentences
attraction ilgi

Of course they are sort of attractive little things, aren't they?

Elbette, onlar küçük ve ilgi çekici şeyler, değil mi?

He's got a very nice, attractive personality.

Çok hoş, ilgi çekici bir kişiliği var.

Yes, I find him charming and attractive.

Evet, onu cazibeli ve ilgi çekici buluyorum.

Click to see more example sentences
attraction cazibe

That's a hard question because, as you know, physical attraction is

Bu zor bir soru çünkü, bildiğiniz gibi, fiziksel cazibe

That's a hard question because, as you know, physical attraction is It's a chemistry thing, really.

Bu zor bir soru çünkü, bildiğiniz gibi, fiziksel cazibe gerçekten kimyasal bir olaydır.

It's a punishment, or joy, it's an attraction.

Bu bir ceza, veya sevinç, Bu bir cazibe.

Click to see more example sentences
attraction atraksiyon

How often is a star fried on-stage? It's an attraction.

Ne sıklıkla bir star sahnede kızarıyor?-Bu bir atraksiyon.

It's an attraction.

Bu bir atraksiyon.

It's called natural attraction

Bunun adı doğal atraksiyon

attraction çekicilik

Some only respond to physical attractiveness.

Bazıları sadece fiziksel çekiciliğe önem verir.