English-Turkish translations for attribute:

özellik · nitelik · other translations

attribute özellik

All the same physical attributes?

Aynı.. Fiziksel özelliklere de.

Leonard has none of these attributes, right, Leonard?

Leonard'da bu özelliklerin hiçbiri yok, değil mi Leonard?

A carrier for other attributes.

Diğer özellikler için bir taşıyıcıydı.

Click to see more example sentences
attribute nitelik

Among your many attributes, super strength, super speed, and I believe super hearing.

Birçok niteliklerin arasında, süper güç, süper hız ve sanırım süper duyma yeteneği de var.

In almost every case, each gang member had a similar attribute.

Neredeyse her durumda her bir çete üyesi benzer niteliğe sahip olmakta.

It's called an authorship attribution program.

Buna bir "yazarlık nitelik programı" deniyor.

Click to see more example sentences