English-Turkish translations for auction:

artırma · açık artırma · müzayede · mezat · other translations

auction artırma

We'll hold an auction and the virus will go to the highest bidder.

Bir açık artırma yapacağız ve virüs en yüksek fiyatı verene gidecek.

I intend to conduct this auction in an orderly manner!

Bu açık artırmayı düzenli bir şekilde yapmak istiyorum!

Two days ago, I attended an auction at Bramble's as part of my Smithsonian cover.

İki gün önce, Smithsonian işimin bir parçası olarak Bramble's'da bir açık artırmaya katılmıştım.

Click to see more example sentences
auction açık artırma

We'll hold an auction and the virus will go to the highest bidder.

Bir açık artırma yapacağız ve virüs en yüksek fiyatı verene gidecek.

I intend to conduct this auction in an orderly manner!

Bu açık artırmayı düzenli bir şekilde yapmak istiyorum!

Two days ago, I attended an auction at Bramble's as part of my Smithsonian cover.

İki gün önce, Smithsonian işimin bir parçası olarak Bramble's'da bir açık artırmaya katılmıştım.

Click to see more example sentences
auction müzayede

The victims all used their credit cards at a silent auction last month.

Tüm kurbanlar, kredi kartlarını geçen ay sessiz bir müzayedede kullanmış.

They got other things at this auction?

Bu müzayedede başka şeyler de var mı?

A silent auction again?

Yine mi sessiz müzayede?

Click to see more example sentences
auction mezat

Is this a silent auction?

Bu sessiz bir mezat mı?

My dear friend, an auction is an auction.

Sevgili arkadaşım, bu bir açık artırma,bir mezat.