English-Turkish translations for audience:

seyirci, seyirciler · izleyici, izleyiciler · dinleyici, dinleyiciler · kitle · kalabalık · hedef kitle · huzur · other translations

audience seyirci, seyirciler

A rare honor to receive a private audience.

Böyle özel bir seyirci için ender bir onur bu.

What a wonderful audience tonight. Wonderful.

Ne harika bir seyirci var bu akşam.

And now I'd like a volunteer from the audience.

Ve şimdi de bir gönüllü seyirci istiyorum.

Yeah, but we wrote it Specifically for this audience.

Evet ama özellikle bu seyirci için yazmıştık.

We have a big audience today, don't we?

Bugün büyük bir seyirci kitlemiz var değil mi?

And you are such a great audience!

Ve çok güzel bir seyirci vardı!

What a great audience.

Ne muhteşem bir seyirci.

Every season, same play, same scene, same effect on the audience.

Her sezon aynı oyun, aynı sahneler ve seyirci üzerinde yarattığı etki de aynı.

Wow, what a great audience.

Ne harika bir seyirci.

A cold wind, dreadful audience and a bull that refused to die.

Soğuk bir rüzgarrüzgar, korkunç seyirci ve ölmek istemeyen bir boğa.