English-Turkish translations for audition:

seçme · deneme · prova · koro · ses sınavı · other translations

audition seçme

This might be difficult for you, but today Billy missed a very important audition.

Bu sizin için zor olmalı, fakat bugün Billy çok önemli bir seçmeyi kaçırdı.

There's an audition file in there.

Orada bir seçme dosyası var.

I told you, it's an audition!

Size dedim ya, bu bir seçme sınavı!

Click to see more example sentences
audition deneme

He, um he showed me your audition tape for Blood and Barcelona.

O O bana Kan ve Barselona için deneme kaydını gösterdi.

I'm afraid it's just an audition.

Korkarım bu sadece bir deneme.

I had an audition this morning.

Bu sabah bir deneme yaptım.

Click to see more example sentences
audition prova

Please, just an audition.

Lütfen, sadece bir prova.

He flew to California for an audition.

O bir prova için Kaliforniya'ya uçtu.

Please. Please make audition.

Lütfen, lütfen prova yap.

Click to see more example sentences
audition koro

Got tai chi, then my choir audition, then psychology.

Tai Chi dersim var, sonra koro seçmesi, ondan sonra da psikoloji.

I never auditioned for the chorus.

Ben hiç koro için seçmelere girmedim.

audition ses sınavı

You've got an audition, music college.

Ses sınavın var, müzik koleji var.

From La Sonrisa, the mall, the audition, Beppe.

La Sonrisa'dan, alışveriş merkezi, ses sınavı, Beppe.