English-Turkish translations for auditorium:

salon · konferans salonu · Oditoryum · konser Salonu · toplantı Salonu · other translations

auditorium salon

They want the auditorium for a dance and paying big money.

Konferans salonunu dans etmek için istiyor ve çok büyük para ödüyorlar.

Can I use the auditorium this afternoon To rehearse, mr. Shue?

Öğleden sonra prova için konser salonunu kullanabilir miyim Bay Shue?

Meet me tomorrow afternoon in the auditorium.

Yarın öğleden sonra benimle konser salonunda buluş.

Click to see more example sentences
auditorium konferans salonu

They want the auditorium for a dance and paying big money.

Konferans salonunu dans etmek için istiyor ve çok büyük para ödüyorlar.

Is this that girl in the auditorium?

Bu kız şu konferans salonundaki kız mı?

'Warm, spring day Remember the auditorium'

'Ilık bahar günü konferans salonunu hatırla'

Click to see more example sentences
auditorium Oditoryum

Oh, and, uh, the auditorium could use a good cleaning.

Oh, ve, uh oditoryumun iyi bir temizliğe ihtiyacı var.

And to strip in front of a packed auditorium?

Ve Bir dolu oditoryum önünde içinde şerit?

That entire auditorium saw her use magic.

Bu tüm oditoryum onun kullanımı sihirli gördüm.

auditorium konser Salonu

Can I use the auditorium this afternoon To rehearse, mr. Shue?

Öğleden sonra prova için konser salonunu kullanabilir miyim Bay Shue?

Meet me tomorrow afternoon in the auditorium.

Yarın öğleden sonra benimle konser salonunda buluş.

auditorium toplantı Salonu

All students to the auditorium immediately.

Bütün öğrenciler hemen toplantı salonuna!