English-Turkish translations for augur:

kâhin · other translations

augur kâhin

The augurer tells me we shall have news tonight.

Kâhinin söylediğine göre bu gece bir haber alacakmışız.