English-Turkish translations for auspicious:

hayırlı, hayır, hayır. · uğurlu · kutlu · other translations

auspicious hayırlı, hayır, hayır.

Today is a very auspicious day!

Bugün çok hayırlı bir gün!

Every Saturday is an auspicious day for us.

Her Cumartesi bizim için hayırlı bir gün.

You have picked a most auspicious day to join the war council, G'Kar.

Savaş konseyine katılmak için çok hayırlı bir gün seçmişsin, G'Kar.

Click to see more example sentences
auspicious uğurlu

But the priest says it's a very auspicious day.

Biliyorum. Ama rahip çok uğurlu bir gün olduğunu söyledi.

So many people on such an auspicious day

Bu kadar çok insan böyle uğurlu bir günde.

An auspicious day, Your Highness.

Uğurlu bir gün, Majesteleri.

Click to see more example sentences
auspicious kutlu

Gentlemen and ladies welcome to this most auspicious occasion.

Bayanlar ve baylar bu en kutlu günümüze hoşgeldiniz.

Sisin babblers are singing an auspicious song.

Sisin gevezeleri kutlu bir şarkı söylüyorlar.