English-Turkish translations for austria:

Avusturya · other translations

austria Avusturya

On a completely different topic, I'm going to go in Austria with Mara.

tamamen farklı bir konu üzerinde, Ben Mara ile Avusturya gitmek için gidiyorum.

Spain, Switzerland, West Germany, Austria

İspanya, İsviçre, Batı Almanya, Avusturya

The relations between Austria and Italy are momentarily not the best, Your Majesty.

Avusturya ile İtalya arasındaki ilişkiler şu anda çok iyi değil, Majeste.

Click to see more example sentences