English-Turkish translations for author:

yazar · yazmak, yazan · yazarın eserleri · other translations

author yazar

It made him the most famous author in America and very, very rich.

Bu onu Amerika'nın en ünlü yazarı ve çok zengin biri yaptı.

Who's my favorite author?

Benim en sevdiğim yazar kim?

And this is Sloane Crosley, the best-selling author of "I was told there'd be cake.

Ve bu da Sloane Crosley, "Pasta var dediler, geldik"in çok satan yazarı.

Click to see more example sentences
author yazmak, yazan

No, no, no, no. I understand he wrote you the check, but he was not authorized for that amount.

Hayır, hayır, hayır anlıyorum size çeki o yazdı ama kendisi o miktar için yetkili değildir.

First author to write about a gay detective.

Gay bir detektif hakkında yazan ilk yazar.

How's my favorite author?

En sevdiğim yazarım nasıl?

Click to see more example sentences
author yazarın eserleri

This female author's most famous work: O Pioneers!

Bu bayan yazarın en ünlü eseri, "Ey Öncüler!