English-Turkish translations for authorization:

yetki · izin · yetkin · yetkilendirme · other translations

authorization yetki

It would be wise now to give him even more authority Even more responsibility

Ona artık daha fazla yetki vermek daha akıllıca olur, hatta daha fazla sorumluluk

Yes, well, fortunately, the authorities don't share your little paranoid delusion.

Evet, ama neyse ki yetkililer senin paranoyak sanrılarını paylaşmıyor.

At least, not by the authorities.

En azından yetkililer tarafından.

Click to see more example sentences
authorization izin

Regulations require special authorization for that, sir.

Yönetmelikler, bunun için özel izin gerektirir efendim.

Then get authorization for me to question him.

O zaman onu sorgulayabilmem için izin al.

You didn't authorize that?

Sen izin vermedin mi?

Click to see more example sentences
authorization yetkin

You are not part of this department, so you will have no actual authority.

Sen bu bölümün bir parçası değilsin, bu yüzden gerçek bir yetkin olmayacak.

You got no authority here!

Burada senin yetkin yok!

You have no authority here.

Senin burada yetkin yok.

Click to see more example sentences
authorization yetkilendirme

Authorization Index, Bravo Four Seven Oscar Whiskey Six.

Yetkilendirme parolası, Bravo Dört Yedi Oscar Whiskey Altı.

So let it happen without your authorization.

Bu yüzden olmadan olmasına izin yetkilendirme.

Minister Alter, Authorization:

Bakan Alter, Yetkilendirme: