English-Turkish translations for automobile:

otomobil · araba · other translations

automobile otomobil

Now is not the time to be talking about no automobile maintenance.

Şimdi otomobil bakımı hakkında konuşmak için iyi bir zaman değil.

Killed in an automobile accident three weeks ago.

Üç hafta önce bir otomobil kazasında öldü.

I bought this automobile for us.

Bu otomobili bizim için satın aldım.

Click to see more example sentences
automobile araba

Then I saw Mr. Luis Flores driving a similar automobile.

Sonra Bay Luis Flores'ın benzer bir araba kullandığını gördüm.

It's a luxury automobile, kids.

Bu, lüks bir araba çocuklar.

To buy a new automobile, sir.

Yeni bir araba almaya efendim.

Click to see more example sentences